کیف و ساک برزنتی

ساک برزنتی

 

دوخت انواع کیف و ساک برزنتی،
کیف و کیسه حمل بار سنگین،
ساک باربند ماشین،
انواع کیسه دستی و
انواع خورجین پستی موتور