کاور چیلر و دستگاه هوا ساز

کاور فن

دوخت کاور چیلر و دستگاه هوا ساز
برای محافظت در برابر رطوبت و افزایش طول عمر دستگاه