چادر ايستگاه صلواتی

طراحی و دوخت چادر و پوشش ايستگاه صلواتی با جنس برزنت کانتينری و گونی لمينت ضد آب