پرده برزنتی

پرده برزنتی

دوخت پرده برزنتی برای تفکیک مکان های صنعتی . کارگاه . کارخانه . کارواش