روکش کولر ( کاور کولر)

ضد آب و آفتاب، جلوگيری از ورود گرد و غبار و هدر رفتن گرما و انرژی در فصل زمستان