روکش ضد آب کالا

دوخت و تولید روکش ضد آب انواع کالا و محصولات کشاورزی در ابعاد مختلف