برزنت کانتينری و پنبه ای

طراحی و دوخت انواع برزنت کانتينری و پنبه ای برای پوشش دور و سقف داربست و سازه های ديگر